Tuyen dụng - nhanvu.com
sản phẩm mới
liên hệ nhanh

Tel: (08) 39 607 510

Fax: (08) 39 607 510

Hotline: 0975.966.366

P. Kinh doanh:

Mr. Long: 0903.573.519

Mr. Huy: 0938.178.731

P. Kỹ thuật

Mr. Thành: 0966.197.574

Mr. Tấn: 0986.287.028

Mr. Tấn: 01626.777.972